Regitros klausimai

Regitros klausimai pateikiami prieš vairavimo egzaminą

B kategorijos praktikos egzamino Regitros klausimai

Praktikos egzaminas VĮ „Regitroje“ neapsiriboja vien ties praktinių žinių ir vairavimo patikrinimu, jo metu tikrinamos ir egzaminuojamojo teorinės žinios. Prieš laikant praktikos egzaminą arba jo pradžioje, egzaminuotojas paklaus trijų su transporto priemone susijusių klausimų. Kiekvienas neatsakytas arba neteisingai atsakytas klausimas bus užskaitytas kaip nekritinė klaida ir skaičiuosis į bendrą egzamino vertinimą. Viso egzamino metu galima padaryti ne daugiau kaip 8 nekritines arba 1 kritinę klaidą. Šiame straipsnyje pateiksime sąrašą klausimų, kurių egzaminuotojas gali paklausti laikant B kategorijos vairavimo egzaminą.

Jeigu atsakant į kurį nors iš pateiktų klausimų reikėtų pakelti automobilio variklio gaubtą, tai turi atlikti egzaminuotojas.

Klausimas nr. 1: Parodykite, kur reikėtų patikrinti alyvos lygį variklyje.
Atsakymas: Su po variklio gaubtu esančia ryškiaspalve matuokle šalia variklio bloko.

regitros klausimai

Klausimas nr. 2: Paaiškinkite, kaip patikrinsite ar alyvos kiekis esantis variklyje yra pakankamas.
Atsakymas: Prieš atliekant tikrinimą, automobilis turi stovėti lygioje padėtyje, o jo variklis turi būti šaltas. Ištraukus alyvos lygio matuoklę ją reikia nuvalyti skudurėliu ar šluoste ir ją nuvalius vėl įkišti iki galo. Tuomet vėl ištraukti ir tikrinti. Alyvos lygis turėtų būti tarp MIN ir MAX žymių.

Klausimas nr. 3: Parodykite/paaiškinkite, kaip patikrinsite ar veikia automobilio vairo stiprintuvas.
Atsakymas: Kuomet variklis neužvestas – vairas turi suktis sunkiai. Variklį užvedus – vairas sukasi lengvai. Jeigu tiek užvedus, tiek užgesinus variklį vairas sukasi sunkiai, tuomet vairo stiprintuvo nėra arba jis sugedęs.

Klausimas nr. 4: Parodykite, kur patikrinsite variklio aušinimo skysčio lygį sistemoje.
Atsakymas: Pagal po variklio gaubtu esantį aušinimo skysčio bakelį, ant kurio kartais taip pat būna pavaizduotas piešinys su garais.

b kategorija

Klausimas nr. 5: Paaiškinkite, kaip patikrinsite ar aušinimo skysčio lygis sistemoje yra pakankamas.
Atsakymas: Matavimas vyksta, kai automobilio variklis yra atvėsęs arba šaltas, priešingu atveju kamštis gali iššauti. Matuoti reikia pagal MAX ir MIN žymas esančias ant aušinimo skysčio bakelio.

Klausimas nr. 6: Paaiškinkite, kaip patikrinsite ar veikia stovėjimo stabdys.
Atsakymas: Lėtai judant automobiliu pirmąja pavara, po truputį traukiant stovėjimo stabdį turi jaustis pasipriešinimas.

Klausimas nr. 7: Parodykite, kur rasite langų plovimo skysčio talpą.
Atsakymas: Šią talpą rasite po variklio gaubtu, ant jos dažnai būna pavaizduotas ant stiklo bėgančio vandens simbolis.

teorijos egzaminas

Klausimas nr. 8: Paaiškinkite, kaip patikrinsite langų plovimo skysčio lygį sistemoje.
Atsakymas: Langų plovimo skysčio talpa dažnai būna permatoma, tad tikrinti galima apžvalgos būdu, stebint, kad skysčio lygis būtų tarp MIN ir MAX žymų esančių ant talpos. Daugumoje automobilių apie per mažą šio skysčio lygį taipogi praneša užsidegusi lemputė prietaisų skydelyje.

Klausimas nr. 9: Paaiškinkite, kaip patikrinti ar veikia įspėjamasis garso signalas.
Atsakymas: Įjungus degimą arba užvedus variklį, paspaudę garso signalą jį turėtumėte girdėti.

Klausimas nr. 10: Parodykite, kur yra stabdžių skysčio talpa.
Atsakymas: Stabdžių skysčio talpą rasite po variklio gaubtu su ant jos pavaizduotais simboliais. Dažniausiai, tai simbolis panašus į kaladėlių ženklą, kuris užsidega prietaisų skydelyje.

praktikos egzaminas

Klausimas nr. 11: Paaiškinkite, kaip patikrinsite ar stabdžių skysčio lygis yra pakankamas saugiam eismui.
Atsakymas: Ant stabdžių skysčio talpos rasite MIN ir MAX žymas. Skyčio lygis turėtų būti tarp šių žymų.

Klausimas nr. 12: Parodykite, kaip patikrinsite ar veikia automobilio posūkių signalai.
Atsakymas: Įjungus degimą arba užvedus variklį, įjunkite posūkio signalą. Išlipę iš automobilio, apžvalgos būdu pažiūrėkite ar veikia įjungtas signalas.

Klausimas nr. 13: Paaiškinkite, kaip patikrinsite ar veikia stabdžių šviesos žibintai.
Atsakymas: Tai yra raudoni žibintai esantys automobilio gale. Tikrinti galima privažiavus prie sienos ar paviršiaus, nuo kurio matytumėte žibintų atspindį. Taip pat, tikrinti galite ant stabdžių pedalo uždėję sunkų objektą, pvz. gesintuvą, ir pažiūrėję išlipę iš automobilio.

Klausimas nr. 14: Paaiškinkite, kaip patikrinsite ar veikia darbinis stabdys.
Atsakymas: Lėtai važiuojant automobiliu, spauskite stabdžių pedalą, tai padarius turėtų jaustis stabdymas. Esant neužvvestam varikliui – nuolat spaudinėkite stabdžių pedalą, po kiekvieno paspaudimo turėtų jaustis vis didesnis pasipriešinimas. Jeigu kas kart paspaudus, pedalas įsispaudžia tokiu pat lengvumu, tuomet stabdys neveikia.

Klausimas nr. 15: Parodykite/paaiškinkite, kaip patikrinsite ar veikia visi žibintai.
Atsakymas: Apžvalgos būdu, įjungus atitinkamus žibintus ir išlipus iš automobilio apžiūrai.

Klausimas nr. 16: Paaiškinkite, kaip sužinoti rekomenduojamą oro slėgio lygį padangose.
Atsakymas: Lentelė su šia informacija randama ant vairuotojo durų statramsčio jas atidarius arba kuro bako durelių viduje, priklausomai nuo automobilio.

Klausimas nr. 17: Paaiškinkite, kaip patikrinti oro slėgį padangose.
Atsakymas: Slėgis padangose matuojamas manometru, atsukus padangos ventilio dangtelis ir įkišamas manometras.

Klausimas nr. 18: Paaiškinkite, kaip patikrinsite ar padangų protektoriaus storis yra pakankamas saugiam eismui.
Atsakymas: Padangų protektoriaus rašto gylis matuojamas slankmačiu. Žiemos sezonu storis negali būti plonesnis nei 3mm, o vasaros sezonu – 1,6mm.

Klausimas nr. 19: Paaiškinkite, kaip patikrinsite ar bendra padangų būklė tinkama važiavimui ir saugiam eismui.
Atsakymas: Apžvalgos būdu. Padangos turi būti geros būklės, vienodų parametrų, nesudriskę, negumbuotos ir atitinkančios sezoną.

Klausimas nr. 20: Parodykite, kaip patikrinsite ar veikia avarinis šviesos signalas.
Atsakymas: Apžvalgos būdu. Įjungę avarinį šviesos signalą išlipkite iš automobilio ir patikrinkite ar mirksi visos signalų lemputės.

KET bilietų kainos vos nuo
0,29 /val.