Likęs testo laikas: 3030:00
Dėmesio! Šiuo metu sprendžiate nemokamą KET testo versiją, kurioje yra tik 40 tų pačių klausimų. Norėdami naudotis pilna mokymosi sistema, kurią sudaro virš 2900 klausimų - įsigykite sprendimo kodą.
Įsigyti sprendimo kodą
1 / 30Ar leidžiama automobiliui sustoti parodytoje situacijoje?

2 / 30Ar kitos transporto priemonės gali įsiterpti tarp mokinio ir jį lydinčio instruktoriaus transporto priemonių, kai mokoma vairuoti motociklą kelyje?

3 / 30Kokiais atvejais būtina nutraukti lenkimą?

4 / 30Ar leidžiama lenkti stačiose įkalnėse, kur blogai matomas kelias?

5 / 30Jūs važiuojate 90 km/h greičiu. Koks yra rekomenduojamas atstumas iki priekyje važiuojančios transporto priemonės?

6 / 30Pasitraukti iš savo vietos arba palikti savo transporto priemonę vairuotojas gali, kai:

7 / 30Kada galioja šis kelio ženklas?

8 / 30Kokios talpos gesintuvas turi būti motorinėse transporto priemonėse, skirtose keleiviams vežti, kuriose yra ne daugiau kaip 8 sėdimos keleivių vietos ir 1 sėdima vairuotojo vieta?

9 / 30Ką turite daryti pamatę šį kelio ženklą?

10 / 30Kuo grindžiamas eismo dalyvių elgesys?

11 / 30Ką vadiname vairuotojo reakcijos laiku?

12 / 30Kokiu maksimaliu greičiu leidžiama važiuoti lengvajam automobiliui nuo balandžio 1 d. iki spalio 31 d. šiuo ženklu pažymėtame kelio ruože?

13 / 30Pėstiesiems draudžiama:

14 / 30Apsisukti draudžiama:

15 / 30Jeigu nuokalnėse, pažymėtose atitinkamais kelio ženklais, esant kliūčiai, su priešpriešiais važiuojančia transporto priemone prasilenkti sunku, duoti kelią privalo:

16 / 30Kuris kelio ženklas reikalauja duoti kelią transporto priemonėms, važiuojančioms kertamuoju keliu?

17 / 30Kaip galima sutaupyti degalų ir sumažinti aplinkos taršą važinėjant mieste?

18 / 30Krovinys transporto priemonėje turi būti padėtas taip, kad:

19 / 30Kam leidžiama sustoti toje kelio pusėje, kur pastatytas šis kelio ženklas?

20 / 30Ar leidžiama lenkti šiame kelio ruože?

21 / 30Kaip pasireiškia netinkamas oro slėgis padangose?

22 / 30Kokie veiksmai draudžiami transporto priemonės vairuotojui?

23 / 30Kuris kelio ženklas vadinasi "dvipusis eismas“?

24 / 30Kuris iš žemiau išvardintų skysčių yra pilamas į variklio aušinimo sistemą?

25 / 30Kam vairuotojas privalo duoti kelią ne pėsčiųjų perėjoje?

26 / 30Važiuojant automobiliu, atsiradus nuovargio požymiams, vairuotojas privalo:

27 / 30Kuria eismo juosta vairuotojas privalo važiuoti, kai visos eismo juostos laisvos?

28 / 30Kas yra automobilio prošvaisa?

29 / 30Ar leidžiama lenkti kelyje, važiavimui kiekviena kryptimi turinčiame po dvi eismo juostas?

30 / 30Kuo turi vadovautis vairuotojas, važiuodamas per geležinkelio pervažą?