Likęs testo laikas: 30:00
Dėmesio! Šiuo metu sprendžiate nemokamą KET testo versiją, kurioje yra tik 40 tų pačių klausimų. Norėdami naudotis pilna mokymosi sistema, kurią sudaro virš 3500 klausimų - įsigykite sprendimo kodą.
Įsigyti sprendimo kodą
1 / 30Ar kitos transporto priemonės gali įsiterpti tarp mokinio ir jį lydinčio instruktoriaus transporto priemonių, kai mokoma vairuoti motociklą kelyje?

2 / 30Jeigu nuokalnėse, pažymėtose atitinkamais kelio ženklais, esant kliūčiai, su priešpriešiais važiuojančia transporto priemone prasilenkti sunku, duoti kelią privalo:

3 / 30Pėstiesiems draudžiama:

4 / 30Ar leidžiama lenkti stačiose įkalnėse, kur blogai matomas kelias?

5 / 30Kokiais atvejais draudžiama eksploatuoti motorines transporto priemones?

6 / 30Kokiais atvejais būtina nutraukti lenkimą?

7 / 30Ar leidžiama lenkti kelyje, važiavimui kiekviena kryptimi turinčiame po dvi eismo juostas?

8 / 30Ką būtina laiku keisti ir tikrinti, kad galėtumėte sutaupyti degalų ir sumažinti aplinkos taršą?

9 / 30Kada galioja šis kelio ženklas?

10 / 30Kaip pasireiškia netinkamas oro slėgis padangose?

11 / 30Kaip galima sutaupyti degalų ir sumažinti aplinkos taršą važinėjant mieste?

12 / 30Kam leidžiama sustoti toje kelio pusėje, kur pastatytas šis kelio ženklas?

13 / 30Kokiu maksimaliu greičiu leidžiama važiuoti lengvajam automobiliui nuo balandžio 1 d. iki spalio 31 d. šiuo ženklu pažymėtame kelio ruože?

14 / 30Kuria eismo juosta vairuotojas privalo važiuoti, kai visos eismo juostos laisvos?

15 / 30Jeigu pradėjote lenkti ir matote, kad priešinga juosta artėja kita transporto priemonė, Jūs:

16 / 30Ar leidžiama lenkti šiame kelio ruože?

17 / 30Kas yra automobilio prošvaisa?

18 / 30Apsisukti draudžiama:

19 / 30Krovinys transporto priemonėje turi būti padėtas taip, kad:

20 / 30Kuris kelio ženklas vadinasi "dvipusis eismas“?

21 / 30Kuris kelio ženklas reikalauja duoti kelią transporto priemonėms, važiuojančioms kertamuoju keliu?

22 / 30Kuo grindžiamas eismo dalyvių elgesys?

23 / 30Jūs važiuojate 90 km/h greičiu. Koks yra rekomenduojamas atstumas iki priekyje važiuojančios transporto priemonės?

24 / 30Išvažiuodamas iš kelio, vairuotojas privalo:

25 / 30Ką turite daryti pamatę šį kelio ženklą?

26 / 30Kuris iš žemiau išvardintų skysčių yra pilamas į variklio aušinimo sistemą?

27 / 30Kokie veiksmai draudžiami transporto priemonės vairuotojui?

28 / 30Šiuo kelio ženklu pažymėtu keliu draudžiama važiuoti:

29 / 30Kokios talpos gesintuvas turi būti motorinėse transporto priemonėse, skirtose keleiviams vežti, kuriose yra ne daugiau kaip 8 sėdimos keleivių vietos ir 1 sėdima vairuotojo vieta?

30 / 30Kuo turi vadovautis vairuotojas, važiuodamas per geležinkelio pervažą?