Likęs testo laikas: 30:00
Dėmesio! Šiuo metu sprendžiate nemokamą KET testo versiją, kurioje yra tik 50 tų pačių klausimų. Norėdami naudotis pilna mokymosi sistema, kurią sudaro virš 3800 naujausių KET klausimų ir spręsti testus pagal temas ir kategorijas - įsigykite sprendimo kodą.
Įsigyti sprendimo kodą su 57% nuolaida
Kuris kelio ženklas vadinasi "Pėstieji"?

Ar leidžiama šioje vietoje apsisukti?

Kokio dydžio gali būti skiriamasis ženklas "Klevo lapas" ant automobilio, kurį vairuoja pradedantysis vairuotojas?

Kaip privalote elgtis, jeigu jūsų kelio pusėje yra kliūtis, dėl kurios sunku prasilenkti su priešais važiuojančia transporto priemone?

Kaip turi pasielgti vairuotojas, artėdamas prie stovinčio automobilio su žybčiojančiu mėlynos spalvos švyturėliu?

Teisinga vairuotojo rankų padėtis ant vairo yra:

Kaip privalo pasielgti vairuotojas, sustojęs dešinėje kelio pusėje, prieš išlipdamas iš automobilio?

Į ką turite atkreipti dėmesį, prietaisų skydelyje užsidegus šiam simboliui?

Ar pėstiesiems leidžiama eiti automagistrale?

Kuris kelio ženklas draudžia transporto priemonei stovėti tik darbo dienomis?

Ar leidžiama šioje vietoje apsisukti?

Abu automobiliai iš stovėjimo vietos išvažiuoja vienu metu. Kuris iš jų privalo duoti kelią parodytoje situacijoje?

Ar leidžiama motociklo vairuotojui sankryžoje sukti į kairę?

Ar automobilio vairuotojui leidžiama sukti į dešinę?

Kam privalo duoti kelią "3" automobilis ?

Kuris kelio ženklas draudžia transporto priemonei stovėti tik ne darbo dienomis?

Kurio automobilis turi pirmenybę?

Kaip privalo pasielgti priverstinai stačioje įkalnėje sustojęs automobilio vairuotojas?

Kuriomis eismo juostomis lengvajam automobiliui leidžiama važiuoti gyvenvietėje, jeigu važiuojamoji dalis laisva?

Privažiavus lygiareikšmių kelių sankryžą, privalote:

Kuris automobilis išvažiuos sankryžą antras (1 automobilis suka į dešinę)?

Kaip apibūdinamas pagrindinis kelias?

Kuris kelio ženklas draudžia važiuoti atbuline eiga?

Ar leidžiama mėlyno automobilio vairuotojui lenkti?

Šalia kokių vandens telkinių gali susidaryti rūkas kelyje?

Ar leidžiama kirsti siaurą ištisinę kelio horizontaliojo ženklinimo liniją?

Kuriomis kryptimis leidžiama važiuoti automobiliui?

Kuo remiantis nustatomas eismo juostų skaičius važiuojamojoje dalyje?

Kokiu maksimaliu greičiu leidžiama važiuoti lengvajam automobiliui nuo balandžio 1 d. iki spalio 31 d. šiuo ženklu pažymėtame kelio ruože?

Kokiu maksimaliu greičiu leidžiama važiuoti krovininiams automobiliams, velkant motorines transporto priemones lanksčia vilktimi?