Likęs testo laikas: 30:00
Dėmesio! Šiuo metu sprendžiate nemokamą KET testo versiją, kurioje yra tik 50 tų pačių klausimų. Norėdami naudotis pilna mokymosi sistema, kurią sudaro virš 3800 naujausių KET klausimų ir spręsti testus pagal temas ir kategorijas - įsigykite sprendimo kodą.
Įsigyti sprendimo kodą su 51% nuolaida
Ar pėstiesiems leidžiama eiti automagistrale?

Kam privalo duoti kelią "3" automobilis ?

Kuo remiantis nustatomas eismo juostų skaičius važiuojamojoje dalyje?

Ar automobilio vairuotojui leidžiama sukti į dešinę?

Kokiu maksimaliu greičiu leidžiama važiuoti lengvajam automobiliui nuo balandžio 1 d. iki spalio 31 d. šiuo ženklu pažymėtame kelio ruože?

Policijos pareigūnui pareikalavus, vairuotojas privalo leistis patikrinamas:

Ar leidžiama šioje vietoje apsisukti?

Ar leidžiama kirsti siaurą ištisinę kelio horizontaliojo ženklinimo liniją?

Kaip privalo pasielgti priverstinai stačioje įkalnėje sustojęs automobilio vairuotojas?

Kuris kelio ženklas draudžia važiuoti atbuline eiga?

Kuris kelio ženklas vadinasi "dvipusis eismas“?

Kaip apibūdinamas pagrindinis kelias?

Kurio automobilis turi pirmenybę?

Ar leidžiama šioje vietoje apsisukti?

Kaip privalote elgtis, jeigu jūsų kelio pusėje yra kliūtis, dėl kurios sunku prasilenkti su priešais važiuojančia transporto priemone?

Kuris kelio ženklas draudžia transporto priemonei stovėti tik darbo dienomis?

Ar leidžiama motociklo vairuotojui sankryžoje sukti į kairę?

Kuriomis eismo juostomis lengvajam automobiliui leidžiama važiuoti gyvenvietėje, jeigu važiuojamoji dalis laisva?

Privažiavus lygiareikšmių kelių sankryžą, privalote:

Kaip turi pasielgti vairuotojas, artėdamas prie stovinčio automobilio su žybčiojančiu mėlynos spalvos švyturėliu?

Kelio ženklas reiškia:

Kokiu maksimaliu greičiu leidžiama važiuoti krovininiams automobiliams, velkant motorines transporto priemones lanksčia vilktimi?

Kuri iš pavaizduotų apsisukimo trajektorijų yra teisinga?

Automobilio vairuotojas gyvenamojoje zonoje neturi važiuoti greičiau kaip:

Šalia kokių vandens telkinių gali susidaryti rūkas kelyje?

Kaip privalo pasielgti vairuotojas, sustojęs dešinėje kelio pusėje, prieš išlipdamas iš automobilio?

Kuriomis kryptimis leidžiama važiuoti automobiliui?

Kokio dydžio gali būti skiriamasis ženklas "Klevo lapas" ant automobilio, kurį vairuoja pradedantysis vairuotojas?

Ar leidžiama mėlyno automobilio vairuotojui lenkti?

Teisinga vairuotojo rankų padėtis ant vairo yra: