Likęs testo laikas: 30:00
Dėmesio! Šiuo metu sprendžiate nemokamą KET testo versiją, kurioje yra tik 50 tų pačių klausimų. Norėdami naudotis pilna mokymosi sistema, kurią sudaro virš 3800 naujausių KET klausimų ir spręsti testus pagal temas ir kategorijas - įsigykite sprendimo kodą.
Įsigyti sprendimo kodą su 57% nuolaida
Teisinga vairuotojo rankų padėtis ant vairo yra:

Ar leidžiama šioje vietoje apsisukti?

Kelio ženklas reiškia:

Ar leidžiama mėlyno automobilio vairuotojui lenkti?

Automobilio vairuotojas gyvenamojoje zonoje neturi važiuoti greičiau kaip:

Kuris kelio ženklas vadinasi "dvipusis eismas“?

Kuris kelio ženklas draudžia transporto priemonei stovėti tik darbo dienomis?

Ar pėstiesiems leidžiama eiti automagistrale?

Kaip privalo pasielgti priverstinai stačioje įkalnėje sustojęs automobilio vairuotojas?

Kaip privalo pasielgti vairuotojas, sustojęs dešinėje kelio pusėje, prieš išlipdamas iš automobilio?

Į ką turite atkreipti dėmesį, prietaisų skydelyje užsidegus šiam simboliui?

Kokio dydžio gali būti skiriamasis ženklas "Klevo lapas" ant automobilio, kurį vairuoja pradedantysis vairuotojas?

Kuri iš pavaizduotų apsisukimo trajektorijų yra teisinga?

Ar leidžiama motociklo vairuotojui sankryžoje sukti į kairę?

Kuris kelio ženklas draudžia važiuoti atbuline eiga?

Kaip apibūdinamas pagrindinis kelias?

Privažiavus lygiareikšmių kelių sankryžą, privalote:

Kuriomis eismo juostomis lengvajam automobiliui leidžiama važiuoti gyvenvietėje, jeigu važiuojamoji dalis laisva?

Kuriomis kryptimis leidžiama važiuoti automobiliui?

Kaip privalote elgtis, jeigu jūsų kelio pusėje yra kliūtis, dėl kurios sunku prasilenkti su priešais važiuojančia transporto priemone?

Kam privalo duoti kelią "3" automobilis ?

Kuris kelio ženklas vadinasi "Pėstieji"?

Policijos pareigūnui pareikalavus, vairuotojas privalo leistis patikrinamas:

Kuris kelio ženklas draudžia transporto priemonei stovėti tik ne darbo dienomis?

Ar leidžiama šioje vietoje apsisukti?

Kokiu maksimaliu greičiu leidžiama važiuoti krovininiams automobiliams, velkant motorines transporto priemones lanksčia vilktimi?

Kuris automobilis išvažiuos sankryžą antras (1 automobilis suka į dešinę)?

Kaip turi pasielgti vairuotojas, artėdamas prie stovinčio automobilio su žybčiojančiu mėlynos spalvos švyturėliu?

Ar leidžiama kirsti siaurą ištisinę kelio horizontaliojo ženklinimo liniją?

Kokiu maksimaliu greičiu leidžiama važiuoti lengvajam automobiliui nuo balandžio 1 d. iki spalio 31 d. šiuo ženklu pažymėtame kelio ruože?