Likęs testo laikas: 30:00
Dėmesio! Šiuo metu sprendžiate nemokamą KET testo versiją, kurioje yra tik 50 tų pačių klausimų. Norėdami naudotis pilna mokymosi sistema, kurią sudaro virš 3800 naujausių KET klausimų ir spręsti testus pagal temas ir kategorijas - įsigykite sprendimo kodą.
Įsigyti sprendimo kodą su 57% nuolaida
1 / 30Kokio dydžio gali būti skiriamasis ženklas "Klevo lapas" ant automobilio, kurį vairuoja pradedantysis vairuotojas?

2 / 30Kaip apibūdinamas pagrindinis kelias?

3 / 30Kaip privalo pasielgti priverstinai stačioje įkalnėje sustojęs automobilio vairuotojas?

4 / 30Kuris kelio ženklas draudžia transporto priemonei stovėti tik ne darbo dienomis?

5 / 30Kuris kelio ženklas draudžia transporto priemonei stovėti tik darbo dienomis?

6 / 30Ar leidžiama kirsti siaurą ištisinę kelio horizontaliojo ženklinimo liniją?

7 / 30Kuri iš pavaizduotų apsisukimo trajektorijų yra teisinga?

8 / 30Kuriomis eismo juostomis lengvajam automobiliui leidžiama važiuoti gyvenvietėje, jeigu važiuojamoji dalis laisva?

9 / 30Kuris kelio ženklas vadinasi "Pėstieji"?

10 / 30Automobilio vairuotojas gyvenamojoje zonoje neturi važiuoti greičiau kaip:

11 / 30Kaip privalo pasielgti vairuotojas, sustojęs dešinėje kelio pusėje, prieš išlipdamas iš automobilio?

12 / 30Į ką turite atkreipti dėmesį, prietaisų skydelyje užsidegus šiam simboliui?

13 / 30Kuriomis kryptimis leidžiama važiuoti automobiliui?

14 / 30Ar automobilio vairuotojui leidžiama sukti į dešinę?

15 / 30Teisinga vairuotojo rankų padėtis ant vairo yra:

16 / 30Kuo remiantis nustatomas eismo juostų skaičius važiuojamojoje dalyje?

17 / 30Kuriomis kryptimis leidžiama važiuoti raudonam automobiliui?

18 / 30Privažiavus lygiareikšmių kelių sankryžą, privalote:

19 / 30Kaip turi pasielgti vairuotojas, artėdamas prie stovinčio automobilio su žybčiojančiu mėlynos spalvos švyturėliu?

20 / 30Ar leidžiama šioje vietoje apsisukti?

21 / 30Ar leidžiama šioje vietoje apsisukti?

22 / 30Policijos pareigūnui pareikalavus, vairuotojas privalo leistis patikrinamas:

23 / 30Kokiu maksimaliu greičiu leidžiama važiuoti lengvajam automobiliui nuo balandžio 1 d. iki spalio 31 d. šiuo ženklu pažymėtame kelio ruože?

24 / 30Kam privalo duoti kelią "3" automobilis ?

25 / 30Kelio ženklas reiškia:

26 / 30Šalia kokių vandens telkinių gali susidaryti rūkas kelyje?

27 / 30Kokiu maksimaliu greičiu leidžiama važiuoti krovininiams automobiliams, velkant motorines transporto priemones lanksčia vilktimi?

28 / 30Kurio automobilis turi pirmenybę?

29 / 30Kaip privalote elgtis, jeigu jūsų kelio pusėje yra kliūtis, dėl kurios sunku prasilenkti su priešais važiuojančia transporto priemone?

30 / 30Kuris kelio ženklas draudžia važiuoti atbuline eiga?