Likęs testo laikas: 30:00
Dėmesio! Šiuo metu sprendžiate nemokamą KET testo versiją, kurioje yra tik 50 tų pačių klausimų. Norėdami naudotis pilna mokymosi sistema, kurią sudaro virš 3800 naujausių KET klausimų ir spręsti testus pagal temas ir kategorijas - įsigykite sprendimo kodą.
Įsigyti sprendimo kodą su 51% nuolaida
Kuris automobilis išvažiuos sankryžą antras (1 automobilis suka į dešinę)?

Teisinga vairuotojo rankų padėtis ant vairo yra:

Kam privalo duoti kelią "3" automobilis?

Ar automobilio vairuotojui leidžiama sukti į dešinę?

Kuris kelio ženklas draudžia transporto priemonei stovėti tik ne darbo dienomis?

Kuris kelio ženklas vadinasi "dvipusis eismas“?

Kuris kelio ženklas draudžia važiuoti atbuline eiga?

Kaip privalote elgtis, jeigu jūsų kelio pusėje yra kliūtis, dėl kurios sunku prasilenkti su priešais važiuojančia transporto priemone?

Kuo remiantis nustatomas eismo juostų skaičius važiuojamojoje dalyje?

Ar pėstiesiems leidžiama eiti automagistrale?

Privažiavus lygiareikšmių kelių sankryžą, privalote:

Kuris kelio ženklas draudžia transporto priemonei stovėti tik darbo dienomis?

Automobilio vairuotojas gyvenamojoje zonoje neturi važiuoti greičiau kaip:

Ar leidžiama motociklo vairuotojui sankryžoje sukti į kairę?

Kuris kelio ženklas vadinasi "Pėstieji"?

Ar leidžiama mėlyno automobilio vairuotojui lenkti?

Abu automobiliai iš stovėjimo vietos išvažiuoja vienu metu. Kuris iš jų privalo duoti kelią parodytoje situacijoje?

Kam privalo duoti kelią "3" automobilis ?

Policijos pareigūnui pareikalavus, vairuotojas privalo leistis patikrinamas:

Ar leidžiama šioje vietoje apsisukti?

Kelio ženklas reiškia:

Kuri iš pavaizduotų apsisukimo trajektorijų yra teisinga?

Kaip apibūdinamas pagrindinis kelias?

Kaip privalo pasielgti priverstinai stačioje įkalnėje sustojęs automobilio vairuotojas?

Ar leidžiama kirsti siaurą ištisinę kelio horizontaliojo ženklinimo liniją?

Kurio automobilis turi pirmenybę?

Kaip turi pasielgti vairuotojas, artėdamas prie stovinčio automobilio su žybčiojančiu mėlynos spalvos švyturėliu?

Šalia kokių vandens telkinių gali susidaryti rūkas kelyje?

Kokiu maksimaliu greičiu leidžiama važiuoti lengvajam automobiliui nuo balandžio 1 d. iki spalio 31 d. šiuo ženklu pažymėtame kelio ruože?

Kokio dydžio gali būti skiriamasis ženklas "Klevo lapas" ant automobilio, kurį vairuoja pradedantysis vairuotojas?