Likęs testo laikas: 30:00
Dėmesio! Šiuo metu sprendžiate nemokamą KET testo versiją, kurioje yra tik 40 tų pačių klausimų. Norėdami naudotis pilna mokymosi sistema, kurią sudaro virš 3500 klausimų - įsigykite sprendimo kodą.
Įsigyti sprendimo kodą
1 / 30Kaip galima sutaupyti degalų ir sumažinti aplinkos taršą važinėjant mieste?

2 / 30Kokiais atvejais būtina nutraukti lenkimą?

3 / 30Kuris kelio ženklas vadinasi "dvipusis eismas“?

4 / 30Apsisukti draudžiama:

5 / 30Kuris kelio ženklas reikalauja duoti kelią transporto priemonėms, važiuojančioms kertamuoju keliu?

6 / 30Ar leidžiama lenkti stačiose įkalnėse, kur blogai matomas kelias?

7 / 30Šiuo kelio ženklu pažymėtu keliu draudžiama važiuoti:

8 / 30Ką vadiname vairuotojo reakcijos laiku?

9 / 30Jeigu pradėjote lenkti ir matote, kad priešinga juosta artėja kita transporto priemonė, Jūs:

10 / 30Pėstiesiems draudžiama:

11 / 30Kam leidžiama sustoti toje kelio pusėje, kur pastatytas šis kelio ženklas?

12 / 30Pasitraukti iš savo vietos arba palikti savo transporto priemonę vairuotojas gali, kai:

13 / 30Krovinys transporto priemonėje turi būti padėtas taip, kad:

14 / 30Išvažiuodamas iš kelio, vairuotojas privalo:

15 / 30Kuria eismo juosta vairuotojas privalo važiuoti, kai visos eismo juostos laisvos?

16 / 30Kaip pasireiškia netinkamas oro slėgis padangose?

17 / 30Kuo grindžiamas eismo dalyvių elgesys?

18 / 30Jūs važiuojate 90 km/h greičiu. Koks yra rekomenduojamas atstumas iki priekyje važiuojančios transporto priemonės?

19 / 30Važiuojant automobiliu, atsiradus nuovargio požymiams, vairuotojas privalo:

20 / 30Ką turite daryti pamatę šį kelio ženklą?

21 / 30Kokiu maksimaliu greičiu leidžiama važiuoti lengvajam automobiliui nuo balandžio 1 d. iki spalio 31 d. šiuo ženklu pažymėtame kelio ruože?

22 / 30Šiam kelio ženklui esant:

23 / 30Ar leidžiama lenkti kelyje, važiavimui kiekviena kryptimi turinčiame po dvi eismo juostas?

24 / 30Ką būtina laiku keisti ir tikrinti, kad galėtumėte sutaupyti degalų ir sumažinti aplinkos taršą?

25 / 30Ar leidžiama lenkti šiame kelio ruože?

26 / 30Kuo turi vadovautis vairuotojas, važiuodamas per geležinkelio pervažą?

27 / 30Kokiais atvejais draudžiama eksploatuoti motorines transporto priemones?

28 / 30Kuo reikia vadovautis, jeigu kelio ženklų ir kelių ženklinimo reikalavimai prieštarauja vieni kitiems?

29 / 30Ar kitos transporto priemonės gali įsiterpti tarp mokinio ir jį lydinčio instruktoriaus transporto priemonių, kai mokoma vairuoti motociklą kelyje?

30 / 30Kokie veiksmai draudžiami transporto priemonės vairuotojui?