Kelių eismo taisyklės ir priedai

Paskutinis KET atnaujinimas:

2020-01-10

Kelių eismo taisyklės (KET)

I. Bendrosios nuostatos (1-2 p.)
II. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos (3 p.)
III. Bendrosios eismo dalyvių pareigos (4-13 p.)
IV. Transporto priemonės vairuotojų reikalavimai (14-26 p.)
V. Vairuotojų pareigos pėstiesiems (27-35 p.)
VI. Pėsčiųjų pareigos (36-48 p.)
VII. Keleivių pareigos (49-54 p.)
VIII. Reikalavimai dviračių vairuotojams (55-66 p.)
IX. Reikalavimai vadeliotojams, gyvulių ar paukščių varovams, raiteliams (67-72 p.)
X. Eismo reguliavimo signalai (73-80 p.)
XI. Įspėjamieji signalai (81-93 p.)
XII. Šviesos prietaisų naudojimas (94-98 p.)
XIII. Važiavimo pradžia ir manevravimas (99-116 p.)
XIV. Transporto priemonių išsidėstymas kelyje (117-126 p.)
XV. Važiavimo greitis (127-135 p.)
XVI. Lenkimas ir eismas juostose (136-140 p.)
XVII. Sustojimas ir stovėjimas (141-153 p.)
XVIII. Važiavimas per sankryžas (154-167 p.)
XIX. Eismas per geležinkelių pervažas (168-173 p.)
XX. Eismas automagistralėse ir greitkeliuose (174 p.)
XXI. Eismas gyvenamojoje zonoje (175-178 p.)
XXII. Maršrutinio transporto pirmenybė (179-182 p.)
XXIII. Neįgaliųjų transporto priemonių eismas (183-185 p.)
XXIV. Specialiųjų transporto priemonių eismo ypatumai (186-188p.)
XXV. Keleivių vežimas (189-195 p.)
XXVI. Saugos diržų ir kitų saugos priemonių naudojimas (196-206 p.)
XXVII. Krovinių vežimas (207-213 p.)
XXVIII. Transporto priemonių vilkimas ir vežimas (214-218 p.)
XXIX. Eismo dalyvių pareigos įvykus eismo įvykiui (219-222 p.)
XXX. Transporto priemonių reikalavimai (223-235 p.)
XXXI. Baigiamosios nuostatos (236 p.)

KET priedai

1 kelių eismo taisyklių priedas

KELIO ŽENKLAI

2 kelių eismo taisyklių priedas

KINTAMOS INFORMACIJOS KELIO ŽENKLŲ PAVYZDŽIAI

3 kelių eismo taisyklių priedas

KELIŲ ŽENKLINIMAS IR JO CHARAKTERISTIKOS

4 kelių eismo taisyklių priedas

TRANSPORTO PRIEMONIŲ SKIRIAMIEJI IR INFORMACINIAI ŽENKLAI TRANSPORTO PRIEMONĖSE
į viršų